باربری تهران

تماس با مدیریت

09123361204

 باربری تهران

 

باربری تهران

 

باربری تهران

 

باربری

 

باربری ، باربری تهران ، نرخ حمل بار ، نرخ باربری بین شهری هزینه بابری از تهران به شهرستان ، نرخ خاور ، نرخ کرایه بین شهری ، نرخ باربری ، قیمت باربری ، تعرفه کرایه کامیون ، تعرفه باربری بین شهری ، حمل باربری شهرستان ها ، نرخ کرایه حمل بار ، تعرفه کرایه حمل بار

 

باربری نگاهي به گذشته

با پيشرفت اوضاع اجتماعي و اقتصادي و ازدياد مسافر و کالا و گسترش شهرها کم کم کاروانسراها براي حمل و نقل و باربری و انبار کردن کالاها به کار گرفته شد و محلهاي جديدي به نام گاراژ براي اتوبوسهاي مسافربري ايجاد گرديد و تعداد اين گاراژها که در ابتدا در هر شهر از يک يا دو محل تجاوز نمي کرد با ازدياد جمعيت و مسافر متناسب افزايش يافته به طوريکه شرکتهاي متعددي براي حمل و نقل و باربری کالا و اثاثیه منزل شهری و بين شهري بوجود آمد که هر کدام باربری ها مخصوص خود را بنا نهادند. با ورود و توسعه وسايط نقليه موتوري و بخصوص با ورود و به کارگيري خاور و کامیونت و نیسان و وانت  براي بکارگيري ارتباطات بين شهري ارايه خدمات براي اين وسيله در گاراژهاي وابسته به بنگاههاي باربری انجام شد. گاراژهاي باربری در نزديکي مرکز شهر و در امتداد خيابانهايي که به جاده هاي ارتباطي شهر با خارج مي رسيد مستقر شدند. با افزايش جمعيت شهرها و تراکم جمعيت و بوجود آمدن مسئله اي به نام ترافيک در شهرها و همزمان با رشد سفرهاي بين شهري که خود ناشي از تغييرات در ساخت اقتصادي کشور بوده تغيير و تحول در نظم ارايه خدمات باربری بين شهري مطرح گرديد و نظم جديدي که تمرکز ارايه اين خدمت در يک يا چند نقطه شهر بود پيشنهاد گرديد. اولين پايانه باربری بين شهري کشور در سال 1354 درتبريز به راه افتاد و ترمينال جنوب تهران هم که شروع ساختمان آن از سال 1353 آغاز شده بود، رسماً افتتاح گرديد.

در سالهاي اخير با توسعه صنعت حمل و نقل و گسترش شهرها و افزوده شدن به تعداد باربری ها، گاراژها وضع نا مطلوبي پيدا کردند ضمن اينکه پاسخگوي نياز شهرها و مردم نبودند، رفت و آمد باربری و خاور ها ی متعدد در ساعتهاي پيک تردد در شهرها، ترافيک درون شهري را مختل و محيط زيست را آلوده مي کردند. بالا رفتن فرهنگ اجتماعي مردم و افزوده شدن به نارسايي هاي فوق سبب نارضايي مسافرين از وضعيت باربری گرديده و مسئولين کشوري را بر آن داشت که به منظور رفاه مسافرين و رفع مشکلات فوق، بخصوص در شهرهاي پر جمعيت نسبت به احداث پايانه هاي باربریاقدام نمايند.

 باربری- وسايط نقليه در قديم

در روش هاي قديم مسافرت و حمل و نقل ، چهارپايان مختلف و قاطر و اسب و الاغ و اشتر مورد استفاده قرار مي گرفت از ديگر وسايل نقليه باربری گردونه يا ارابه بود که پوششي از چادر داشته و چهار پاياني آن را به دنبال خود مي کشيدند. اين وسيله تنها در جاده هاي مسطح قابل استفاده بود. در سفرها مردان غالباً از اسبهاي سواري و زنها يا اشخاص سالخورده و ضعيف در کجاوه ها جاي مي گرفتند که با چادرهاي مخصوصي کاملاً بسته بود و پرده هايي داشت که کشيده مي شد. نوع ديگر وسيله حمل و نقل در ايران تخت روان بود که دو قاطر آن را حمل مي نمودند و چادري در شکل بيضي آنرا مي پوشاند. يک کاروان بزرگ درمسافرتهاي طولاني با دسته هاي چند صد نفري حرکت مي کردند و از آنجهت که به اتفاق جماعت بودند، از شر دزدان و راهزنان بهتر در امان مي ماندند و به ياري يکديگر مي توانستند با مشکلات مقابله کنند و از حيث ناخوشيها و بيماري و خوراک خاطر جمع تر بودند. تشکيل و ترکيب منظم باربری در ميان شهر يا محله امکان نداشت زيرا که کوچه تنگ و باريک بود معمولاً خارج شهر براي جمع شدن کاروانيان انتخاب مي شد. به همين دليل است که کاروانسراهاي خارج شهر غالباً وسيع بوده و گاهي چند کاروانسرا در کنار هم ساخته مي شدند. همراه سفر معمولاً ملتزمان رکاب به راه مي افتادند. بعضي از اعضاي خانواده کاروانيان آنها را تا منزل اول بدرقه مي کردند ( اين عادت هنوز در کشور ما به نوعي معمول است ) . در اواخر دوران قاجار کالسکه هاي صندلي دار ظهور مي کند. بعدها دليجان به کار گرفته مي شود که کالسکه اي هفت نفره بود و به جاي ميني بوس هاي امروزي به کار مي رفت، دور چرخهاي آن از آهن بود. دليجان از درشکه و کالسکه که چرخهايشان زين دار بودند سخت تر و از گاري که فاقد فنر و هر وسيله تکان گير بود راحت تر مي نمود و مثل کالسکه راننده اش بيرون مي نشست. ليکن ديگر در کاروانسراها جايي براي قرارگيري اين وسايل وجود نداشت.

باربری

↔ تهرانسر | 44972513 ↔

دی 13 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری آرژانتین | 88692477 ↔

دی 07 1395

بیهقی کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه ...

ادامه مطلب...

↔ باربری گاندی | 88692477 ↔

دی 07 1395

بیهقی کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه ...

ادامه مطلب...

↔ باربری صادقیه | 44972513 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی ...

ادامه مطلب...

↔ باربری فرشته | 22134620 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی ...

ادامه مطلب...

↔ باربری هفت تیر| 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری مجیدیه شمالی| 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری ملاصدرا | 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری پیروزی | 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری فردوس | 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری رسالت | 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری تهرانسر | 44972513 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری گیشا | 88692477 ↔

دی 07 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث ...

ادامه مطلب...

↔ باربری یوسف اباد | 88692477 ↔

دی 07 1395

بیهقی کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه ...

ادامه مطلب...

↔ باربری نیاوران | 22076321 ↔

دی 05 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی می باشد ...

ادامه مطلب...

↔ باربری سعادت آباد | 22076321 ↔

دی 05 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی می باشد ...

ادامه مطلب...

↔ باربری دولت | 22076321 ↔

دی 05 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی می باشد ...

ادامه مطلب...

↔ باربری شریعتی | 88692477 ↔

دی 05 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی می باشد ...

ادامه مطلب...

↔ باربری ولنجک | 22076321 ↔

دی 05 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی می باشد ...

ادامه مطلب...

↔ باربری کشاورز | 88692477 ↔

دی 05 1395

کنترل و مدیریت کارها توسط رهبر تیم انجام شده و امور بسته بندی بر عهده کارگران حرفه ای می باشد بارچینی در در ماشین های کاملا پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندار محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند استراتژی بکار بردن تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی می باشد ...

ادامه مطلب...